OM OSS

konsultföretag med alltid kunden i fokus        Företaget

  • ELCONA AB är ett konsultföretag som erbjuder tekniska tjänster inom el och industriautomation

  • Företaget innehar auktorisation AL utfärdat av Elsäkerhetsverket som omfattar alla elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar

  • Företaget innehar olycksfalls- och ansvarsförsäkring med försäkringsbelopp 20 miljoner SEK gällande för person och sakskada inom Norden hos Trygg-Hansa Försäkrings filial

  • Företaget bildades 2003 som enskildfirma och sedan 2007 är ett aktiebolag         Affärsidé

  • Tillhandahålla konsulttjänster inom el, automation, styr och reglerteknik för industri

  • Gemensamt med kunden utvärdera och utföra tjänster utefter kundens verkliga behov

  • Ha tekniska kvalitéer och att följa med i teknikutvecklingen