REFERENSER

ett litet företag som har jobbat med de stora


Mondelez Sverige Production AB (Marabou chokladfabriken), Upplands Väsby

2003 - aktuell

El-automationsservice av produktionsmaskiner och fastighet styr- reglerutrustning samt felsökning och enklare programmering av PLC-system.


Kalibrering och justering av kvalitetsstyrande temperaturinstrument och konduktivitetsmätare.

Apparatskåpskonstruktion, CAD-ritning och dokumentation av nedanstående anläggningar. I en del av projekten har även skåpbyggnation och elmaterial levererats.

2014
El-ombyggnation av säkerhetskretsar Formbytesstation Jensen 6.

2013
El-konstruktion, skåpbyggnation och materialleverans av 2st automationsskåp med ET200S CPU och OP-panel MP177 för styrning av Single Temperermaskiner anläggning C-fabrik.

2012
El-konstruktion och materialleverans för 2st automations- & drivskåp för styrning av anläggning Överdragsmakiner Linje 1 & Linje 2 Daim kokeri/process.

2011
Ombyggnad av säkerhetskretsar för Twist-hiss och Frisseconchar 1 & 4 i valssalen.

El-konstruktion för 6st finvalsverk och 1st grovvalsverk för Kraft Foods Norge.

CAD-ritning, uppdatering av el-dokumentation för diverse fastighetsanläggningar.

Elkonstruktion och dokumentation av Nödstopp Jensen 1 och Twist transportbanor.

Apparatskåpskonstruktion av styr- och drivskåp kylanläggning KT23 D-fabrik.

2010
Automationsskåp med Simatic S7-300 styrsystem för Bufferttank & Tempereringsmaskin Daim Linje 1 och 2.

2009
Automations- drivskåp med Allen-Bradley styrsystem för transportbanor Daim linje 2.

Styrsystem för Sockerfyllning och Nödstopp för produktionslinje Jensen 6.

2008
6st apparatskåp för finvalsverk Valslinje 1.

Automationsskåp för Grovvalsverk och 2st Finvalsverk Valslinje 1 & 2.

2007
Styrsystem för Smöroljamottagning Valssalen.

Automations- drivskåp för Colette vispar Frostbite.

2006
Automations- drivskåp för Margarinintagning Daim-linje.

Automations- drivskåp och elinstallation av finvalsverk Valssalen.

1989 – 1999 (som anställd på Mondelez)
Industri el- automation- styr- och reglertekniska tjänster.Coca-Cola AB, Haninge Stockholm

feb 2020 - dec 2021

Tekniskservice, underhåll och felsökning av el- automationsutrustning samt PLC-system för produktionsmaskiner.Scania CV AB, Oskarshamn

nov 2016 - jan 2020

Tekniskservice, underhåll och felsökning av el- automationsutrustning samt PLC-system för produktionsmaskiner på plåtp
ress avdelningen för produktion av plåtar för lastbilshytter.
Siemens AB, Solna Stockholm

2003 - 2019

Framtagning av typkretsar och standardritningar för automationsutrustning.

Apparatskåpskonstruktion, CAD-ritning och el-dokumentation för nedanstående anläggningar och slutkunder:

2019
El-konstruktion av styrsystemskåp med Simatic S7-400 system, ESR UGN R och UGN S. Uddeholms AB.


2018

El-konstruktion av styrsystemskåp med Simatic S7-400 system, ESR UGN M. Uddeholms AB.

Uppdatering av el-dokumentation för mellanspänningsställverk ER103-101 med ny utgående fack.
Kraftvärmeverk, Värmevärden i Nynäshamn AB.

2016
El-konstruktion av två OS-skåp och ett AS-skåp med S7400 system för Blekeri. BillerudKorsnäs Skärblacka.

El-dokumentation för påbyggnation av befintligt mellanspänningsställverk Postraffinering KM2 C11, Stora Enso Fors.

2015
El-dokumentation för 2st mellanspänningsomriktarskåp och el-konstruktion av 2st PLC-nodlådor för övervakning av motorer. BillerudKorsnäs Skärblacka.

2014
Ombyggnation av styr- och drivsystem med bl.a. S7-1500 styrsystem, ET200S Fail-safe I/O, Sinamics Fail-safe G120 omriktardrifter, trådlös Fail-safe Profinet. Sagotåget Junibacken Stockholm.

Dokumentation av Sinamics sektions-/singeldrifter och elkonstruktion av ett hjälpspänningsskåp. GCP Mexico Metso Paper Karlstad.

El-konstruktion serverskåp. PM4 Korsnäs Gävle.

El-konstruktion av ett AS-skåp med S7400 system och ett Serverskåp med datorer och kommunikationsenheter. PM9 Billerud Korsnäs Skärblacka.

2013
Apparatskåpskonstruktion med styrsystem S7400 och 2x ET200M I/O och kommunikationsenheter för anläggning Stationskontroll Norra STV. Hallsta Pappersbruk Holmen Paper.

El-konstruktion av ett AS-skåp med S7400 system och två Serverskåp med datorer och kommunikationsenheter samt ritning av systemnätverk och revidering av befintligt nätverk samt apparatskåp för anläggning PM11 Blekeri och TMP3. Hallsta Pappersbruk Holmen Paper.

El-konstruktion av 3st I/O-stativ med ET200M system för styrning och övervakning av 3st befintliga mellanspänningsställverk. PM7, PM8 och TM1 Billerud Korsnäs Skärblacka.

Apparatskåpskonstruktion av styrsystem S7400/komm.skåp. SCA Munksund PM1.

Apparatskåpskonstruktion av server- och kommunikationsskåp. PM12 Hallsta Pappersbruk Holmen Paper.

2012
Apparatskåpskonstruktion, dokumentation av styrsystem med flera AS-skåp med S7-400 system och dator-/kommunikationsskåp samt uppdatering av befintliga skåp och anläggningsritningar. Anläggning ÅKC Hallsta Pappersbruk Holmen Paper.

El-dokumentation för ett antal mellanspänningsomriktarskåp, trafon, lågspänningsställverk samt apparatskåpskonstruktion av DCS styrsystem med 3st AS-skåp med S7-400 system och 2st datorskåp och 6st I/O nodskåp i fält samt revidering av befintliga DCS styrsystem med flera AS och datorskåp. Projekt Recovery 2012 Billerud Skärblacka.

El-konstruktion/ombyggnation av DDS anläggning från S5 till S7-400 styrsystem med ET200M som I/O noder samt ombyggnation av utbildningssystem. Nytt DCS system med 1st S7-400 skåp, 2st server-/kommunikationsskåp. Smurfit Kappa Piteå DDS/DCS byte PM2.

El-dokumentation för mellanspänningsställverk. Postraffinering KM2 Stora Enso Fors.

2011
Styrsystem består av AS-skåp med S7-400 system, server-/kommunikationsskåp och I/O-skåp med ET200M för styrning av Stationskontroll Östra ställverk. Hallsta Pappersbruk Holmen Paper.

El-dokumentation för mellanspänningsställverk och elkonstruktion av automationsskåp med S7-300 system för A-System 10kV STV. Hallsta Pappersbruk Holmen Paper.

Styrsystem med ett antal S7-400 PLC, ET200M I/O, server- och kommunikationsskåp för kontinuerlig glödningslinje KONTI SSAB i Borlänge.

2010
Styrsystem med Simatic S7-300. KK2 LKAB Kiruna.

Dokumentation av Sinamics omriktarskåp och elkonstruktion av hjälpspänningsskåp för ställverk med sektionsdrifter och singeldrifter. TM Ryssland, OCP7 och OCP8 Kina Metso Paper Karlstad.

Styrsystem med Simatic S7-400. PM2 Hyltebruk.

Styrskåp med Simatic S7-400 och ett I/O-skåp med Simatic ET200M och fältutrustning för drivsystem till Pappersmaskin-6 Husum M-Real.

2009
Dokumentation för mellanspänningsställverk och elkonstruktion av kontrollskåp för C-system 10kV STV. Hallsta Pappersbruk Holmen Paper.

Styrsystem med ett AS-skåp och ett serverskåp för SunPine Piteå.

Automationsskåp, kommunikationsskåp och fältutrustning för TMP1/2 Hallsta Pappersbruk Holmen Paper.

Serverskåp Vaggeryd.

Styrsystem med S7-400 Iggesund Externrening.

Styrsystem S7-400 och fältutrustning. PM5 Ortvikens Pappersbruk Sundsvall.

2008
Styrsystem S7-400 och fältskåpen med ASi + Profinet för monteringslinjer Injektor och Pump. Didrik XPI Scania Södertälje.

Uppdatering av befintliga el-ritningar efter utbyte av 3st S5 styrsystem till S7. PM53 Bravikens Pappersbruk.

Server- och kommunikationsskåp P11/P12 Iggesundsbruk.

Styrsystem med server-, klient-, automationsskåp för Massabruk och PM1. Smurfit Kappa Kraftliner Piteå.

Styrsystem med server-, klient-, automations- och kommunikationsskåp för ÅKC & Renvattenverk Hallsta Pappersbruk.

2007
Styrsystem DA/DG för monteringslinjer för växellåda och axlar samt målerier. Scania Södertälje.

Styr- och övervakningssystem DCS för rullpack anläggning. Stora Enso Hylte Bruk.

Nytt serverskåp, ombyggnad av bef. S5 system, Superkalandrar SK31 & SK32. Hallsta Pappersbruk.

Automationsskåp & fältobjekt Sandvik.

2006
Styr- och övervakningssystem DCS för returpappersmaskin RP2. Stora Enso Hylte Bruk.

2005
Styr- och övervakningssystem DCS för pappersmaskin P2. Stora Enso Hylte Bruk.

Automationsskåp EMSM anl. Astra Zeneca Mölndal.

Automationsskåp Pfizer IRIS.

Serverskåp Tvätt & Sileri Iggesunds Bruk AB.

Server och automationsskåp. Beredningslinje 1 & 2 Hylte Bruk.

2004
Automationsskåp PM4 Korsnäs AB Gävle.

DCS processtyr och övervakningssystem till Lut & Kraft anl. Billerud Skärblacka.

Automationsskåp Stora Enso Fors AB.

Automationsskåp UP3 Dynamometer Volvo PV Göteborg.

Processtyr och övervakningssystem till returpappersmaskin RP1. Stora Enso Hylte Bruk.

2003
Oljekonditioneringsanläggning Scania CV AB.

Automationsskåp Z-high, DMS. Avesta Polarit Avesta.

Ställverk planritningar K9, F6. Karolinska Sjukhuset Stockholm.

Ställverk uppställningsritningar D10, E10, F10. Fortum Värme Stockholm.

Reglerschemor PM10 Kvarnsveden.

Uppställning och håltagninsritningar TS201 Kappa Kraftliner Piteå.

Automationsskåp pappersm. PM4. Stora Billerud AB Gruvönsbruk.

Automationsskåp Vattenrening Skutskärs Bruk.

1999 – 2003 (som anställd på Siemens)
Apparatskåpskonstruktion och CAD-ritning av nedanstående anläggningar:

AFE BM1 Husum.

Pappersmaskin PM12. Holmen Paper AB Hallsta Pappersbruk.

Processtyr och övervakningssystem till pappersmaskin PM4. Stora Enso Hylte Bruk.

Automationsskåp pappersmaskin PM4 Korsnäs AB Gävle.

Automationsskåp pappersmaskin PM2. SCA Graphic Sundsvall AB Ortvikens Pappersbruk.

BM1, RM9, OMR4, SC1, SR1 och PM8. MoDo Paper AB Husums Bruk.

Rullmaskin RM7 Stora Enso Paperboard Skoghals Bruk.

Rullmaskiner RM2 och RM3 Holmen Paper AB Braviken.