START

tekniska tjänster inom el och automation

EL KONSTRUKTION


Konstruktion inom el- och industriautomation

 

Tekniskklarställning och framtagning av tekniska lösningar.

Riskbedömning, riskanalys, riskreducering och PL-beräkning inför elkonstruktion av maskinsäkerhet.

 

Detalj konstruktion av el-anläggning och apparatskåp för industri.

CAD RITNING


Ritarbeten med AutoCad & cadett ELSA

 

Ny ritning eller uppdatering av befintliga ritningar och eldokumentation så som skåplayout, kretsschema, apparatlista, kabellista, förbindningstabell, systemlayout, nätverkslayout, håltagnings-, uppställnings-, planritning, mekanisk ritning och övriga typer av ritningar i 2D format.

EL DOKUMENTATION


Utredningsarbete på befintlig anläggning inför ombyggnation av el-kretsar och uppdatering av el-dokumentation.

 

Utskrift och klarställning av el-dokumentationspärmar.

 

Dokumentation kan levereras utförda i AutoCad DWG/DXF,

el-applikationsprogram cadett ELSA,

Office Excel, Word och som PDF-filer.

TEKNISK SERVICE


Tekniskservice inom el- och industriautomation

 

Elinstallation, skåpbyggnation och underhåll av el-automationsanläggningar, styr- och reglerutrustning inom industri.

 

Felsökning och enklare programmering av PLC-system.

 

Kalibrering av temperaturinstrument och konduktivitetsmätare.